card

Мэдээ мэдээллүүд

ЗОРИЛГОД ТЭМҮҮЛСЭН БИДНИЙ ХӨДӨЛМӨРИЙН БОДИТ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛСЭН ҮНЭЛЭМЖ НЬ МАКС ӨРГӨӨ ХХК-НИЙ ИРЭЭДҮЙН ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА БОЛДГООС ГАДНА АМЖИЛТ БҮТЭЭЛИЙН ХЭМ ХЭМЖҮҮРИЙГ ИЛТГЭДЭГ.