Elegance Luxury apartment

Хэрэгжсэн төсөл

Хотын хамгийн орчин сайтай зайсанд байрлах тансаг зэрэглэлийн орон сууцанд цөөн тооны захиалга авч байна.

  • Блок тоо: 1
  • Давхрын тоо: 9
  • Орон сууцны тоо: 54
  • Төсөл хэрэгжсэн он: 2012-2013