card

3 өрөө 84,49мкв

9 давхарт, цонхны харагдац хойшоо болон зүүн зүг рүү харсан

Бусад байрны сонголтууд

Борлуулалтын сүүлийн үе шатанд үлдсэн цөөн орон сууцны худалдан авалт бүрт авто зогсоол бэлэглэх урамшууллыг зарлаж байна. (Төлбөрийг 100% төлөх тохиолдолд)